วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกันภัยรถยนต์ กับ รถมือสอง

ประกันภัยรถยนต์ กับ การเปลี่ยนเจ้าของรถ (ซื้อรถมือสอง)

ประกันภัยรถยนต์


          กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นทรัพยสิทธิ หมายถึงสิทธิที่ติดตัวรถไม่ได้ติดตัวเจ้าของรถ ดังนั้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ เปลี่ยนมือเจ้าของรถแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ยังคงให้ความคุ้มครองไปจนกว่าจะหมดอายุในกรมธรรม์ เจ้าของรถคันใหม่จะต้องนำกรมธรรม์ฉบับจริง ไปแจ้งกับบริษัทประกันฯให้ทราบว่า รถคันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว และให้ทำการสลักหลังกรมธรรม์เปลี่ยนผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ให้เรียบร้อย จักเป็นประโยชน์ ในกรณีรถหายหรือไฟไหม้

          ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อว่า...จะให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วยหรือไม่? เพราะผู้ขายคือผู้เอาประกันซึ่งสามารถนำกรมธรรม์ไปยกเลิกขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันได้


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<