วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เบี้ยประกัน ชั้น 3 รถกระบะ รหัส320

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองคู่กรณี ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
ประมาณว่า...คุ้มครองรถคู่กรณี แต่...รถเรา เราซ่อมเอง ไม่คุ้มครอง การสูญหายและไฟไหม้

-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยชั้น 1 ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 2 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 3 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา - ไม่คุ้มครองสูญหายไฟไหม้

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน 
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด