วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เบี้ยประกัน 3+ รถยนต์ รหัส110

3+

 ประกันภัยรถยนต์3+ หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท5 แบบ 3+ 

ประกันภัยรถยนต์3+ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ 2+
ไม่คุ้มครอง สูญหาย และ ไฟไหม้ เหมาะสำหรับรถยนต์ไม่ติดแก๊สและมีที่จอดรถปลอดภัย
เงื่อนไข ต้องมีคู่กรณี เป็น ยานพาหนะทางบก

-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
(ต้องเกิดอุบัติเหตุจากคู่กรณีที่เป็น ยานพาหนะทางบก เท่านั้น)

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์
 มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>> ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<