วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขั้นตอน การทำงาน

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำงาน

1.ความต้องการของลูกค้า
-ประเภทของรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ฯลฯ
-มีกรมธรรม์เดิมมีหรือไม่?
-ต้องการประกันประเภทใด? ชั้น 1 ชั้น 3 หรือ 2+ หรือ 3+

2.เช็คเบี้ยประกัน
-วิธีการเช็คเบี้ยประกันให้กับลูกค้า เช็คด้วยตัวท่านเองหรือสอบถามเจ้าหน้าที่

3.แจ้งส่งงาน-ชำระเงิน
-ลูกค้าโอนเงิน รีบแจ้งส่งงาน ทันที กรมธรรม์มีผลคุ้มครองหลังจากบริษัทรับแจ้งงาน

4.รับกรมธรรม์
-บริษัทส่งกรมธรรม์ EMS ให้กับลูกค้าทุกคน

ทุกขั้นตอนเรามีการสอนงานผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งมีการจัดอบรมสำหรับท่านที่สะดวกเข้ารับการอบรม ตลอดทั้งปี ทั่วประเทศไทย