วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อู่ซ่อมรถยนต์ ในเครือ บริษัทต่างๆ

          ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ คือ ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ กรณีที่ท่านเลือกซ่อมห้าง(อายุรถไม่เกิน3ปี) หลังจานนั้นท่านจะต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมตามอู่บริการต่างๆ ดังนั้น ท่านจะต้องเลือกอู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีคุณภาพ สะดวกในการเดินทาง แล้วจึงตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยที่รองรับอู่ซ่อมรถยนต์ที่ท่านเลือก เพื่อประโยชน์โดยตรงสำหรับการตัดสินใจของท่าน

http://www.bangkokinsurance.com/home/garage.asp
กรุงเทพประกันภัย
http://www.kpi.co.th/th/service-networks.php?type=4
กรุงไทยพานิชประกันภัย

http://www.generali.co.th/motor-claim/list.php
เจนเนอราลี่ประกันภัย

http://www.cpyins.com/service/garage
เจ้าพระยาประกันภัย

http://www.dhipaya.co.th/HTML_MOTORCLAIM/?idMenu=330
ทิพยประกันภัย

http://www.deves.co.th/service/Garage.aspx
เทเวศประกันภัย

http://www.thaiins.com/home/page_service.php?list=1
ไทยประกันภัย

http://www.namsengins.co.th/contact_network
นำสินประกันภัย

http://www.safety.co.th/web/web.nsf/New%20Web%20Claim?OpenFrameSet&Frame=main&Src=0/141BFACB769AA2454725707D000D714C
ประกันภัยคุ้มภัย

http://www.thaivivat.co.th/services.php
ประกันภัยไทยวิวัฒน์

http://www.viriyah.co.th/th/contact-repair-standard.php#.VZsufvntmko
วิริยะประกันภัย

http://www.muangthaiinsurance.com/th/services/garage/
เมืองไทยประกันภัย
http://www.tokiomarine.com/content/dam/th/Non%20Life/Resources/Personal/Locator/Garage/Claim%20Garage_TH.pdf
โตเกียวมารีน

http://www.thaisri.com/content_iframe.php?p=3&pageid=MTg=&dir=MTE0
ไทยศรีประกันภัย
ธนชาตประกันภัย

http://www.tsi.co.th/garage03.asp?gcode=28
ไทยเศรษฐกิจประกันภัยhttp://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_supportservice&cid=3
ไทยไพบูลย์ประกันภัย
http://www.sagi.co.th/th/info-garage.php
     ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

http://www.siamcityinsurance.com/ws_new/service_dealer.php
สยามซิตี้ประกันภัย

http://www.samaggi.co.th/network/parties
สามัคคีประกันภัย

http://www.asset.co.th/products-servicecenter.php
สินทรัพย์ประกันภัย

http://inet6.smk.co.th/websmk/network.aspx?cat=2&zone=1
สินมั่นคงประกันภัย

http://www.allianzcp.com/claims.jsp
อลิอันซ์ ซี.พี.

http://www.seic.co.th/services_search_garage.php
อาคเนย์ประกันภัย
http://www.indara.co.th/searchdata.aspx
อินทรประกันภัย

http://www.asiainsurance.co.th/wp2web/other/garage-list/
เอเซียประกันภัย

http://www.aig.co.th/personal-auto_2113_340695.html
เอไอจีประกันภัย

http://www.msig-thai.com/en/our-services/garage-list
เอ็มเอสไอจีประกันภัย

https://www.axa.co.th/th/garage-locator
แอกซ่าประกันภัย

http://www.lmginsurance.co.th/th/03-claim-service/08-claim-repair-garage-
แอลเอ็มจีประกันภัย

http://www.aioibkkins.co.th/index.php
ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

http://www.kskinsurance.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=201&lang=th
เคเอสเคประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<