วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ 

รถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอ
ดังนั้น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารความเสียง
ณ วันนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชนิด รายละเอียดความคุ้มครองแตกต่างกัน
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองสูงสุด
รองลงมา คือประกันภัยรถยนต์ชั้น5 แบบ 
2+ แบบ 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ตามลำดับ
1.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
2.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
3.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
4.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 4
5.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 แบบ 2+
6.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 แบบ 3+

ประกันภัยรถยนต์

-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ ชั้น 1 คุ้มครอง ครอบคลุมมากที่สุด
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ชั้น 2 คุ้มครอง บุคคลภายนอก และ สูญหาย ไฟไหม้
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 หรือ ชั้น 3 คุ้มครอง เฉพาะ บุคคลภายนอก (ทรัพย์สินและอนามัย)
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ ชั้น 4 คุ้มครอง เฉพาะ บุคคลภายนอก (ทรัพย์สิน)
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 2+    คุ้มครอง เหมือน ชั้น1 แต่...ต้องมีคู่กรณ๊
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 3+    คุ้มครอง เหมือน ชั้น1 แต่...ต้องมีคู่กรณ๊ (ยกเว้น สูญหาย ไฟไหม้)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ เป็นทางเลือกของผู้บริโภค
เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล มีประโยชน์สำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคัน

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการ
ประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<