วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัยชั้น 4

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น4 หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท4

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอก วงเงิน 100.000.- บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันถูกที่สุด คุ้มครองน้อย ไม่ค่อยได้รับความนิยม 

-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก วงเงิน 100.000.- บาท/ครั้ง

ประกันภัยชั้น 1 ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 2 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 3 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา - ไม่คุ้มครองสูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 4 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา - ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน 
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด