วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัย 2+

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์2+ หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท5 แบบ 2+ 

ประกันภัยรถยนต์2+ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 
เงื่อนไข ต้องมีคู่กรณี เป็น ยานพาหนะทางบก เหมาะสำหรับรถที่มีอายุเกิน 7 ปี ต้องการความคุ้มครองสูง

-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
(ต้องเกิดอุบัติเหตุจากคู่กรณีที่เป็น ยานพาหนะทางบก เท่านั้น)

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์
 มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการ
ประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>> 
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<