วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองรองลงมา
สิงที่เห็นได้ชัด คือ สิงที่ ไม่คุ้มครอง
-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ประมาณว่า...คุ้มครองรถคู่กรณี แต่...รถเรา เราซ่อมเอง
ส่วน การสูญหาย ไฟไหม้ ยังคงให้คุ้มครอง

-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

ประกันภัยชั้น 1 ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 2 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา + สูญหายไฟไหม้
ประกันภัยชั้น 3 ซ่อมเขา - ไม่ซ่อมเรา - ไม่คุ้มครองสูญหายไฟไหม้

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน 
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด