วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัยชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 หรือ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท1


เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุ้มครองมากที่สุด
คุ้มครองรถคุณ รถคู่กรณี บุคคลภายนอก คลอบคลุมทุกสิ่งอย่าง
ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก

-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
-ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ ดังนี้

1.ส่วนลด ประวัติดี 
-ถ้าคุณมีคู่กรณี และ เป็นฝ่ายถูก 
คุณจะได้รับสิทธิ การลดเบี้ยประกันประวัติดี ในปีถัดไป
-ถ้าคุณไม่มีคู่กรณี หรือ เป็นฝ่ายผิด
คุณจะถูกเพิ่มเบี้ยประกัน ในปีถัดไป

2.ค่าเสียหายส่วนแรก (Excessหรือ Deductible)
ในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่กรณีได้ คุณจะรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก
รายละเอียด ค่าเสียหายส่วนแรก Click <<<<< ค่าเสียหายส่วนแรก  >>>>>

หมายเหตุ
รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่า...
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน 
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด