วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัย รถยนต์

ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัยรถยนต์ 

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

1.ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เพื่อให้ผู้ประสบภัย ได้รับ ค่าเสียหาย ค่่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ เบื้องต้นที่แน่นอนและท้นท่วงที
จึงประกาศใช้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535"
รถยนต์ทุกคันในประเทศไทยจึงถูกบังคับให้ต้องทำประกันภัยรถยนต์

2.ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

เกิดขึ้นในประเทศไทย ก่อน ที่จะมี ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ เป็นเพียงการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น เท่านั้น
เพื่อ เป็นการลดความเสียง  ค่าใช้จ่ายจำนวนสูงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
มีบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์จำนวนมากให้ท่านเลือก
แต่ละบริษัทในประเทศไทย จะถูกกำกับดูแลด้วยหน่วยงานของรัฐ คือ
"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"
และมีรายละเอียดการคุ้มครอง ที่ แตกต่าง กัน

ประเภท ของ การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออก ดังนี้

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ ชั้น 1
2.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ชั้น 2
3.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 หรือ ชั้น 3
4.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ ชั้น 4
5.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 2+
6.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 3+

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

สารบัญเว็บไซต์ !
ThaiAll
Top Bookmakers