วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกันภัยรถยนต์ กับ รถมือสอง

ประกันภัยรถยนต์ กับ การเปลี่ยนเจ้าของรถ (ซื้อรถมือสอง)

ประกันภัยรถยนต์


          กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นทรัพยสิทธิ หมายถึงสิทธิที่ติดตัวรถไม่ได้ติดตัวเจ้าของรถ ดังนั้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ เปลี่ยนมือเจ้าของรถแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ยังคงให้ความคุ้มครองไปจนกว่าจะหมดอายุในกรมธรรม์ เจ้าของรถคันใหม่จะต้องนำกรมธรรม์ฉบับจริง ไปแจ้งกับบริษัทประกันฯให้ทราบว่า รถคันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว และให้ทำการสลักหลังกรมธรรม์เปลี่ยนผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ให้เรียบร้อย จักเป็นประโยชน์ ในกรณีรถหายหรือไฟไหม้

          ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อว่า...จะให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วยหรือไม่? เพราะผู้ขายคือผู้เอาประกันซึ่งสามารถนำกรมธรรม์ไปยกเลิกขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันได้


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)

กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)

"กรุงเทพประกันภัย" จัดทำ e-Policy พัฒนาระบบให้บริการจัดส่งกรมธรรม์ทางอีเมล คุ้มครองทันที เคลมได้เลย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI แจ้งว่า บริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ซึ่งเป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่ใช้ในการจัดส่งผ่านทางอีเมลให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์หรือทำประกันภัยใหม่ สามารถเลือกรับเอกสารความคุ้มครองทางอีเมล แทนการจัดส่งชุดเอกสารตามปกติ ซึ่งจะอำนวยความความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ e-Policy ยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดย 1.ลูก ค้าจะได้เอกสาร ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ผ่านทางอีเมลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร 2.สามารถ เคลมได้ทันทีแม้ไม่มีชุดเอกสาร โดยลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย และ 3.ช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัย

โดยระยะแรก บริษัทได้เริ่มจัดทำ e-Policy สำหรับประกันอัคคีภัย และประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภท ส่วนประกันภัย พ.ร.บ. จะยังดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่ลูกค้าภายหลังไว้ใช้เป็นหลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกันภัยรถยนต์ MSIG มิตรแท้ AIG ลุยเบี้ย

3 ค่ายประกันลุยเบี้ยรถยนต์ลุ้นยอดขาย 8 แสนคันPrev
1 of 1
Next
คลิกภาพเพื่อขยาย
updated: 10 ส.ค. 2559 เวลา 11:20:00 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายรับประกันภัยและสินไหมทดแทน บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปีนี้หากยอดขายรถยนต์ใหม่ทำได้ถึง 800,000 คัน น่าจะช่วยลดความรุนแรงในการแข่งขันตัดราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในตลาดลง เนื่องจากจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 5-6 เดือนแรกปีนี้ พบว่ามีการแข่งขันในตลาดสูงมาก ทำให้บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้ารถยนต์ที่มีอายุ 2-3 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีการขับขี่ดีในระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นคนละตลาดกับประกันรถยนต์ปีแรกที่แข่งขันสูง
"ที่ผ่านมา ค่ายประกันขนาดใหญ่ยังไม่ลงมาแข่งลดราคาเบี้ยมากนัก ส่วนบริษัทขนาดกลางอย่างเราก็มีลดเบี้ยลงบ้าง แต่เป็นการลดในกลุ่มรถที่มีกำไร เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส (3+) ซึ่งการลดเบี้ยลง จะส่งผลต่อลอสเรโช (อัตราค่าสินไหมทดแทน) ที่เพิ่มสูงขึ้น จากเดิมต่ำกว่า 45% ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 47-49% ซึ่งยังเป็นอัตราที่ดีกว่าลอสเรโชรถยนต์รวมของบริษัทที่อยู่ประมาณ 60%" นายสุรชัยกล่าว

นายสุรชัยกล่าวอีกว่า ภาระต้นทุนของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าอะไหล่ เพิ่มขึ้นปีละ 3-5% ซึ่งเป็นต้นทุนที่ลดไม่ได้ เนื่องจากเป็นราคาที่ค่ายรถยนต์ปรับขึ้น ดังนั้นจะต้องคุมต้นทุนผ่านค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายเพิ่มนักสำรวจภัยของบริษัท (อินเฮาส์เซอร์เวเยอร์)ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อให้คุณภาพการบริการลูกค้าดีขึ้น และลดต้นทุนในระยะยาว เพราะจากข้อมูลกรณีใช้อินเฮาส์เซอร์เวเยอร์จะมีต้นทุนอยู่ที่ 650 บาท/เคส แต่การใช้บริษัทเซอร์เวย์ภายนอกจะมีต้นทุนอยู่ที่ 700-800 บาท/เคส อย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัทจะเน้นขยายตลาดในต่างจังหวัด เพราะยังมีลอสเรโชไม่สูงมากเมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย กล่าวว่า ในตลาดประกันรถยนต์มีทั้งบริษัทที่ลดเบี้ยประกันภัย หรือเพิ่มความคุ้มครองให้ลูกค้า แต่ทางบริษัทจะใช้จุดแข็งด้านช่องทางตัวแทนในการนำเสนอแบบประกันเฉพาะให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เบี้ยประกันราคาถูกลง แต่ให้ความคุ้มครองที่ตรงกับพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าที่มีประวัติขับขี่ดี จะเสนอแบบประกันที่มีค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deductable) หรือการระบุชื่อผู้ขับขี่ และเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อให้มีเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง แต่คุ้มครองเหมือนแบบประกันทั่วไป

"เราทำเบี้ยให้ถูกลง แต่ความคุ้มครองอื่น ๆ เท่าเดิม เช่น รถยนต์คัมรี่ ในตลาดขายประกันชั้นหนึ่งที่ 30,000 บาท/ปี แต่เราคำนวณแล้วว่า เราขายได้ที่ 23,000 บาท/ปี เมื่อเราทำแบบประกันให้เป็นแบบดีดักต์ ค่าเบี้ยจะถูกลงครึ่งหนึ่งอยู่ที่ 12,000 บาท/ปี ซึ่งจะออกขายกับกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจว่าขับรถดีก่อน แต่แบบประกันดีดักต์ ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายชน ก็ต้องจ่ายค่าความรับผิดชอบส่วนแรกที่ 4,000 บาท ส่วนที่เหลือบริษัทก็รับเคลมตามปกติ เป็นต้น ซึ่งแบบประกันนี้ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้ามาก จึงใช้ตัวแทนขาย ปัจจุบันแบบประกันดีดักต์ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 5% ของพอร์ตรถยนต์รวม เพราะเพิ่งเริ่มขายในปี 2558" นายสุขเทพกล่าว

นายโทมี่ ลัทวา-คิสโคลา ประธานกลุ่มเอไอจี ประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์อยู่ที่ 12-13% จึงหันมาทำตลาดแบบเจาะ Segment มากขึ้น ทั้งการปรับผลิตภัณฑ์ให้กระชับขึ้น เช่น แบบประกันประเภท 2+, 3+ โดยยังเน้นพื้นที่กรุงเทพฯเป็นตลาดใหญ่ แต่ละภูมิภาคจะเลือกเจาะเฉพาะจังหวัด ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะมีข้อมูลที่สามารถเจาะลูกค้าแต่ละเซ็กเมนต์ได้จริง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับระบบเคลมเป็นระบบสุ่มตรวจหลังซ่อม เช่น กรณีการเคลมเล็กอย่างถอยรถชนเสา เปิดประตูเป็นรอย หรืออื่น ๆ ที่มูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท/คัน บริษัทจะอนุมัติให้อู่ในเครือทำเคลมซ่อมให้ก่อน และสุ่มตรวจ ซึ่งต่างจากเดิมที่บริษัทต้องตรวจก่อนอนุมัติซ่อม ทั้งนี้ การซ่อมมูลค่าต่ำนี้คิดเป็น 40% ของการเคลมทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทถือว่า การซ่อมให้ลูกค้าก่อนจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของบริษัททั้งกับอู่และลูกค้าด้วย.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

จะเห็นได้ว่า...ประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจกรมธรรม์ในแต่ละประเภท  
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836

รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก

ประกันรถยนต์ ราคาถูก
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> ส่วนลดเบี้ยประกันสุดสุด
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> เหมาะสมกับรถของท่าน
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> คุ้มค่ากับราคาเบี้ยประกัน
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง ตรงไป-ตรงมา
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก >>>>> สร้างรายได้ให้กับท่านไม่จำกัด
 ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก ที่สุด 

"ประกันภัยรถยนต์ ราคาทุน ถูกที่สุด"
ประกันรถยนต์ บริษัทไหนดี? เรามีคำตอบ
เช็คเบี้ยประกันกับเราก่อน "ที่ไหนถูก ซื้อที่นั่น"
"ผลประโยชน์ของท่าน คือ หัวใจ ของเรา"
จริงใจ เปิดเผย ไม่ปกปิดเงื่อนไข
ติดต่อเราได้ ตลอด 24 ช.ม.

ประกันรถยนต์ ราคาถูก


 ดู ผลงาน ของ เรา ได้ ที่ FanPage 
https://www.facebook.com/ประกันภัยรถยนต์-ราคาถูก


ประกันรถยนต์ ราคาถูก

จะเห็นได้ว่า...ประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจกรมธรรม์ในแต่ละประเภท  
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัย คือ

ประกันภัย (Insurance)

ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัย (Insurance) คือ การบริหารความเสี่ยงภัย

ซึ่งโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกัน (Insured)ไปยังผู้รับประกัน (Insurer)
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(compensation)
ตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ (policyholder)
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)โดยผู้เอาประกันต้องเสียเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามที่ตกลงกัน


ประกันภัย (Insurance) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

1.ผู้รับประกัน (Insurer)
2.ผู้เอาประกัน (Insured)
3.ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)


กรมธรรม์ (policyholder)

คือ หนังสือสัญญา ที่ระบุเงื่อนไขในการคุ้มครอง  ซึ่งผู้รับประกันให้ไว้แก่ผู้เอาประกัน


ประกันภัย เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คู่สัญญามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน
ผู้รับประกัน มีหน้าที่คุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในกรมธรรม์ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ ตามข้อกำหนดในกรมธรรม์
ผู้เอาประกัน มีหน้าที่ชำระค่าเบี้ยประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์


ประกันภัย แบ่งตามธุรกิจประกันภัย ได้ 2 ประเภท คือ

1.การประกันชีวิต  ( Life Insurance )
2.การประกันวินาศภัย  ( Non-Life Insurance )


ประกันชีวิต แบ่งออกได้ดังนี้

-ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
-ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
-ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
-ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบเงินได้ประจำ


ประกันวินาศภัย แบ่งออกได้ดังนี้

-ประกันอัคคีภัย
-ประกันภัยรถยนต์
-ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
-ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบดูแลการประกันภัย คือ
"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัย รถยนต์

ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัยรถยนต์ 

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

1.ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เพื่อให้ผู้ประสบภัย ได้รับ ค่าเสียหาย ค่่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ เบื้องต้นที่แน่นอนและท้นท่วงที
จึงประกาศใช้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535"
รถยนต์ทุกคันในประเทศไทยจึงถูกบังคับให้ต้องทำประกันภัยรถยนต์

2.ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

เกิดขึ้นในประเทศไทย ก่อน ที่จะมี ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ เป็นเพียงการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น เท่านั้น
เพื่อ เป็นการลดความเสียง  ค่าใช้จ่ายจำนวนสูงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
มีบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์จำนวนมากให้ท่านเลือก
แต่ละบริษัทในประเทศไทย จะถูกกำกับดูแลด้วยหน่วยงานของรัฐ คือ
"สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"
และมีรายละเอียดการคุ้มครอง ที่ แตกต่าง กัน

ประเภท ของ การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออก ดังนี้

1.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ ชั้น 1
2.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ชั้น 2
3.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 หรือ ชั้น 3
4.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ ชั้น 4
5.
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 2+
6.ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 3+

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

สารบัญเว็บไซต์ !
ThaiAll
Top Bookmakers

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รู้ ก่อน ทำ ประกัน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัย
คือ การบริหารความเสี่ยงภัย
ประกันภัยรถยนต์ มีประโยชน์สำหรับทุกคน
การทำประกันภัยรถยนต์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
มีหลายองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ
สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การเคลมประกัน

ประกันภัยรถยนต์ ไม่ใช่ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงเศษเสี้ยววินาที
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว  ขั้นตอนต่อไป คือ การเคลมประกัน ซึ่งผู้เอาประกันจะมองข้ามไม่ได้

คุณภาพของการซ่อมรถ

ในกรณีรถใหม่ (อายุรถไม่เกิน 3 ปี) ท่านสามารถเลือกประกัน แบบ ซ่อมห้าง (ซ่อมศูนย์ฯ)
ในกรณี ซ่อมอู่ ท่านควรหาอู่ที่ท่านไว้ใจ เมื่อท่าน มี ศูนย์บริการ หรือ อู่ซ่อมรถ ในใจ แล้ว
ลำดับต่อไป คือ เช็คกับ ศูนย์ หรือ อู่ ก่อนว่า รองรับ บริษัทประกันภัย อะไรบ้าง?

คุณภาพของการให้บริการ

แต่ละ อู่ หรือ ศูนย์บริการ จะรองรับ บริษัทประกันภัย ไม่เหมือนกัน ด้วยหลากหลายเหตุผล
ดังนี้น เราต้องการคำตอบ ว่า บริษัทประกันภัย บริษัทไหน? ที่ เราจะได้รับความสะดวก ในการเคลมประกัน

เมื่อได้ รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ มาแล้ว
ขอเช็คราคาเบี้ยประกัน ดูรายละเอียดการคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา
ท่านจะได้กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์ ของท่าน ได้อย่างเหมาะสม ครับ

หมายเหตุ ศูนย์บริการ หรือ อู่ซ่อมรถยนต์ จะให้คำตอบ ง่ายๆ คือ ประกันภัยชั้น1 รับ ทุกบริษัท
รับทุกบริษัทก็จริง แต่...บริษัทไหน? ที่ผมจะได้รับความสะดวกมากที่สุด ครับ
เพราะก่อนจะลงมือซ่อม ต้องได้รับใบเคลมก่อน ระยะเวลา เป็นเรื่องสำคัญ
บางศูนย์ หรือ อู่ซ่อมรถยนต์ใหญ่ๆ จะมี เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยอยู่ประจำทุกวัน
บางบริษัทมาเป็นบางวัน บางบริษัทต้องติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
ระยะเวลาในการออกใบเคลมแตกต่างกัน

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทำไม ต้องประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ทำไม? ต้องประกัน รถยนต์

"ประกัน" ความหมาย คือ รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อรถยนต์สูญหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย จำนวนมาก บริษัทผู้รับประกันจะชดเชยให้กับท่าน เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับรถของเราบ้าง อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเศษเสี้ยววินาที การถูกโจรกรรม มิจฉาชีพมากมายจ้องจะขโมยรถคันโปรดของคุณ เบี้ยประกันที่เราต้องจ่าย ถือว่าจำนวนเล็กน้อย ถ้าเทียบกับมูลค่าของรถยนต์ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ประกันภัยรถยนต์ เป็นการลดความเสียง  ค่าใช้จ่ายจำนวนสูงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
กรณีซื้อรถเงินผ่อน เจ็บปวดขนาดไหน รถหาย เราต้องผ่อนส่งค่างวดรถต่อไปจนกว่าจะหมด
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ท่านจะไม่ปวดหัว บริษัทผู้รับประกันจะช่วยท่านจัดการค่าเสียหายต่างๆ แทนท่าน
ที่สำคัญ คนในสังคมจะอยู่กันอย่างมีความสุข ถ้ารถทุกคันทำประกัน เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม

การประกันภัยรถยนต์ ไม่ใช่ การป้องกันอุบัติเหตุ
การดูแลรถและขับรถแบบไม่ประมาท คือ การป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน

แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด

Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ

ประกันภัยรถยนต์ 

รถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอ
ดังนั้น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารความเสียง
ณ วันนี้ แบ่งออกเป็น 6 ชนิด รายละเอียดความคุ้มครองแตกต่างกัน
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองสูงสุด
รองลงมา คือประกันภัยรถยนต์ชั้น5 แบบ 
2+ แบบ 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ตามลำดับ
1.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
2.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
3.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
4.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 4
5.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 แบบ 2+
6.ประกันภัยรถยนต์ชั้น 5 แบบ 3+

ประกันภัยรถยนต์

-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ ชั้น 1 คุ้มครอง ครอบคลุมมากที่สุด
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ชั้น 2 คุ้มครอง บุคคลภายนอก และ สูญหาย ไฟไหม้
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 หรือ ชั้น 3 คุ้มครอง เฉพาะ บุคคลภายนอก (ทรัพย์สินและอนามัย)
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ ชั้น 4 คุ้มครอง เฉพาะ บุคคลภายนอก (ทรัพย์สิน)
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 2+    คุ้มครอง เหมือน ชั้น1 แต่...ต้องมีคู่กรณ๊
-ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบ 3+    คุ้มครอง เหมือน ชั้น1 แต่...ต้องมีคู่กรณ๊ (ยกเว้น สูญหาย ไฟไหม้)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ เป็นทางเลือกของผู้บริโภค
เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล มีประโยชน์สำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคัน

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์
มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการ
ประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ค่าเสียหายส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจ ค่าเสียหายส่วนแรก
คือ ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายส่วนแรกก่อนที่ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

A.ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีทำผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์

1) กรมธรรม์แบบระบุชื่อคนขับ (จะได้รับส่วนลดกรณีระบุชื่อคนขับ)
แต่เราอนุญาตให้คนอื่นขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด เราจะต้องรับผิดค่าเสียหายส่วนแรกในแต่ละครั้ง ดังนี้
ก. 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ข. 6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของเรา

2) ใช้รถผิดประเภทจากที่ระบุในกรมธรรม์ เช่น ระบุการใช้รถยนต์ว่า "ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า" แต่เรานำไปรับจ้างหรือให้ผู้อื่นเช่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด  เราจะต้องรับผิดค่าเสียหายส่วนแรกในแต่ละครั้ง 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

3) ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน เมื่อเกิดความเสียหาย ทำให้ผู้รับประกันไม่สามารถรับช่วงสิทธิไล่เบี้ยคนที่ต้องรับผิดชอบได้

B.ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีโดยสมัครใจ

-ผู้เอาประกันตกลงกับผู้รับประกัน ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก เพื่อที่จะได้รับส่วนลดของเบี้ยประกันตามที่ตกลงกัน  เช่น เบี้ยประกัน 25.000 บาท กำหนดค่าเสียหายส่วนแรก 5.000 บาท เบี้ยประกันคงเหลือ 20.000 บาท เป็นต้น

ค่าเสียหายส่วนแรกนี้ ถูกกำหนดและควบคุมโดย คปภ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อให้ผู้เอาประกันไม่ประมาทและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถให้ปลอดภัย ไม่เกิดค่านิยมคอยโยนภาระของตนเองให้ผู้อื่น(บริษัทประกัน) หรือไม่ตระหนักป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพราะคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบ ประกันจะรับผิดชอบให้หมด ซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าผู้เอาประกันเข้าใจและยอมรับไม่เกิดปัญหา แต่มีผู้เอาประกันหลายรายซื้อประกันโดยไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขนี้ เห็นแก่เบี้ยประกันถูกกว่าที่อื่น โดยที่ผู้ขายไม่ชี้แจงเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกให้ทราบก่อน

จะเห็นได้ว่า...
การประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดการคุ้มครองที่หลากหลายและแตกต่างกัน
แล้วท่านจะเลือกการประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะสมกับท่าน
ท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจในแต่ละประเภท
ติดต่อเรา โทร. 087-347-1411 หรือ ID Line : 0884438836
รับประกันความพึงพอใจ ท่านจะไม่ผิดหวัง แน่นอน ครับ.


ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด
Click ที่นี่ >>>
ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูกที่สุด <<<